US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hjem Turbo-effekten Produkter Nyheter Geotermisk energi Info-Service Kontakt oss
TurboCollector® er en patentert rør med rillede spor på innsiden.Sporene skaper en mer turbulent strømning og er mer energieffektiv enn et rør med glatt innvendig.
Fordeler
For sluttbrukeren
Termiske egenskaper
Konklusjon
Last ned
Se demo
Termiske egenskaper ved et borehull
1. Konvektive motstand av væsken.
2. Termisk motstand av væsken / røret. (Laminært lag)
3. Kortslutning opp og ned. Mellomrom mellom rørene.
4. Ledende motstand i rørveggen.
5. Kontakt motstand av røret og tilbakefyllingsmaterialet.
6. Ledende motstand av tilbakefyllingsmaterialet.
7. Kontakt motstanden i tilbakefyllingsmaterialet og bakken.

Varmeledningsevne og -Motstand
Den varmemengde som kan overføres mellom bakken og væsken er avhengig av to termiske egenskaper:Jordens varmeledningsevne og borehullets termisk motstand.Jordegenskaper knyttet til geologiske tilstand som ikke kan endres, men borehullets termiske motstand, kan man forsøke å gjøre så lav som mulig.Borehull motstand Rb, består av den konvektive motstand av væsken, varmebestandigheten av den flytende / rør, kortslutnings virkning mellom rørene, ledende motstands av røret, er kontaktmotstanden av røret og fyllmaterialer, ledende motstands av fyllmaterialet og kontaktmotstanden av fyllmaterialet og land.De første tre parametrene kan reduseres ved å øke strømningshastigheten av væsken, men en økning i strømningshastighet har en dårlig påvirkning på varmepumpen.Derfor er det behov for å ha et vitenskapelig-basert design verktøy for å motivere et optimalt system som fungerer på lang sikt.
Borehull motstand (K m W-1) Reynoldstall
  Strømningshastigheten for væske (L min-1)  
A. Laminær flow B. Tradisjonell / Turbulent flow C. Reynoldstall

1. Forholdet mellom borehullet motstand og væskens strømningshastighet.2. Beregninger med programmet EED.3. Basert på borehullets diameter på 127 mm med en enkelt U-rør 32 mm SDR11 og kuldebærer 25% etylenglykol.
Redusere varmemotstanden
Grafen viser at høyere strømningshastighet kan forbedre systemytelsen ved å redusere borehullets termiske motstand.Denne fordel gir imidlertid et høyere energiforbruk på sirkulasjonspumpen.Sirkulasjonspumpen må tåle systemets trykkfall.Større trykktap krever høyere sirkulasjon og mer strømforbruk.

Små endringer i strømningshastighet kan føre til forholdsvis store forandringer i trykkfall
Grafen viser at små endringer i strømningshastighet kan forårsake en forholdsvis stor endring i trykkfall.Trykkfallet er proporsjonal med det dobbelte av strømningshastigheten. sikulasjonspumpen forbruket lineært avhengig av både trykkfallet og strømningshastigheten.En viktig praktisk konklusjon er at energiforbruket i sirkulasjonspumpen for varmepumpen er tilnærmet proporsjonal med tredje potens av strømningshastigheten.Pumpearbeid spiller en stor rolle i varmefaktor som kalles COP. Strømningshastigheten i systemet er en viktig faktor.COP kan maksimeres når strømningshastigheten er optimalisert.
Trykkfall (kPa)
  Flow (L / min)
Borehull 200m U-tube 40 mm SDR11.Vann som er væske ved 10 ° C.

Et bra geoenergisystem har følgende egenskaper:
• Har høy varmeveksling effektivitet med omgivende varmekilde (lav borehull motstand) spesielt på spisslast.
• Har turbulent strømning for større varmeoverføring.
• Har et akseptabelt lavt trykkfall for å minimere energiforbruket til sirkulasjonspumpen.

Forskningsstudier
Muovitech har foretatt en rekke studier for å forbedre kvaliteten på systemet ved å oppnå en lav verdi for borehullet motstand Rb.Basert på disse studiene, er en kollektor med en passiv turbolator mekanisme utviklet, TurboCollector®.TurboCollector® er patentsøkt.Inside, vridd spor i kollektor for geotermiske varmesystemer. Disse spor redusere det laminære undersjikt på innsiden og forbedrer varmeoverføringen.
 
Kontakt oss MUOVITECH NORGE AS Farexvegen 21, 2016 Frogner, Norge, PHONE +47 63 88 98 00 EMAIL kontakt@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE