US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hjem Turbo-effekten Produkter Nyheter Geotermisk energi Info-Service Kontakt oss
 
Tilbehør og installasjon

MuoviTerm
Tilbakefyllingsmateriale for borehull

Produktbeskrivelse for MuoviTerm
MuoviTerm er en tørrmørtel laget av naturlige leiremineraler med kjemisk bestandighet, spesielt utviklet for tilbakefylling av borehull for geoenergi. MuoviTerm er et ferdigblandet produkt som kun skal tilsettes vann. De tekniske egenskapene til MuoviTerm kan bare oppnås hvis materialet er blandet med riktig mengde vann. Bland i en mikserpumpeenhet for å få en helt homogen komponent. MuoviTerm inneholder et spesielt bindemiddel som viser spesielt høy bestandighet overfor vann, som er aggressivt mot begong. MuoviTerm inneholder utvalgte råvarer og kan derfor brukes i vannbeskyttelsesområder for å beskytte grunnvannet.

Alle egenskapene til MuoviTerm gjør at injisering gir en permanent høy termisk virkningsgrad. Den termiske virkningsgraden i hele geoenergisystemet avhenger i stor grad av at energien overføres så enkelt som mulig mellom berget og kuldebærervæsken med så lave tap som mulig. Med MuoviTerm oppnås en permanent tilkobling mellom berget og kollektoren gjennom en optimert leire- og mineralblanding.

Bruk av MuoviTerm
På arbeidsplassen blandes Muoviterm med vann til en blanding som kan pumpes. 25 kg MuoviTerm kan blandes med 11–15 liter vann. Du får en perfekt blanding ved å tilsette 15 liter vann til 25 kg MuoviTerm. MuoviTerm blandes i en mikser til du får en homogen blanding, som deretter injiseres ved hjelp av et PE-rør fra bunnen til toppen av borehullet.

Fordeler ved å bruke MuoviTerm
– Høy varmeledningsevne (~ 2,0 W/mK)
– Permanent kontakt mellom kollektor og berg
– Gir en mer enhetlig varmeveksling av systemet
– Beskytter grunnvannet
– Holder et konstant volum til enhver tid
– Blandes bare med vann på arbeidsplassen
– Brukervennlig
– Bestandig overfor sulfat
– Kontrollert under produksjonen

Blandingsparameter
1 m³ ferdigblandet = 1050 kg MuoviTerm + 631 l vann

Teknisk spesifikasjon
Tetthet for ferdigblandet masse ≈ 1,65 kg/m3
Viskositet (t0): 50 ± 70 s
Vannseparasjon <1,0%
Varmeledningsevne: λ ≈ 2,0 W/mK

Levering og oppbevaring
– 25 kg sekker på pall
– Lagres tørt.

Alle data som er angitt i produktdatabladet, er oppmålt under laboratorieforhold med vanlige måletoleranser.

Klikk her for beregningsprogram
  Zoom


  Zoom


  Zoom
   
Skriv ut

Kontakt oss MUOVITECH NORGE AS Farexvegen 21, 2016 Frogner, Norge, PHONE +47 63 88 98 00 EMAIL kontakt@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2019
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE