US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Hjem Turbo-effekten Produkter Nyheter Geotermisk energi Info-Service Kontakt oss
 
45mm er årets første store nyhet! 15/02/2017
TurboCollector 45mm har mange fordeler.

1. ENKEL BETJENING I ET BOREHULL PÅ 115 MM
2. FORBEDRET ENERGIFORBRUK
3. MINDRE VARMEMOTSTAND
4. ØKT STRØMNINGSHASTIGHET
5. TILSTREKKELIG STRØMNINGSHASTIGHET FOR VARMEPUMPER


ENKEL BETJENING I ET BOREHULL PÅ 115 MM
45 mm Turbo kollektoren er konstruert for installasjon i et borehull på 115 mm. Den er nesten like enkle å montere som 40 mm kollektorer og vesentlig enklere å montere enn 50 mm kollektorer. 45 mm Turbo kollektor kan monteres i én kveil i et borehull så dypt som 400 m, mens en 50 mm kollektor alltid må være i to kveiler.

FORBEDRET ENERGIFORBRUK
Overflateområdet på en 45 mm Turbo kollektor er 12,5 % større enn 40 mm kollektor. Dette betyr at med lik strømningshastighet vil en 45 mm Turbo kollektor ha et betydelig mindre trykktap. Dette gir sirkulasjonspumpen betydelig mindre energiforbruk.

MINDRE VARMEMOTSTAND
I et borehull på 115 mm er varmemotstanden for 45 mm Turbo kollektoren i gjennomsnitt 11 % mindre enn for 40 mm kollektor. I praksis innebærer dette at varmeoverføringsvæsken som tilføres varmepumpen med en 45 mm Turbo kollektor, er omtrent 0,3–0,4 °C varmere sammenlignet med væske som leveres av en 40 mm kollektor.

ØKT STRØMNINGSHASTIGHET
Om nødvendig kan strømninghastigheten til en 45 mm Turbo kollektor justeres til å være høyere enn strømningshastigheten til en 40 mm kollektor. Målinger har vist at 45 mm Turbo kollektorer kan oppnå en strømningshastighet som er 33 % høyere sammenlignet med 40 mm kollektor med en flat innside uten å øke pumpeeffekten.

TILSTREKKELIG STRØMNINGSHASTIGHET FOR VARMEPUMPER
Bergvarmepumper er konstruert for å virke ved en bestemt nominell strømningshastighet, noe som sikrer at temperaturforskjellen mellom retur- og forsyningsvæsken i et varmegjenvinningsanlegg (deltaT) er ca. 3 °C. Ved lavere strømningshastighet øker temperaturforskjellen, noe som reduserer varmepumpens effektivitet.

Når du bruker en «standard» sirkulasjonspumpe, er maksimalt trykktap i et kollektoranlegg vanligvis 70–90 kPa. Når du bruker 40 mm kollektorer, skal borehullet ikke være dypere enn 180 m for å oppnå ønsket nominell strømningshastighet. På grunn av plassbegrensninger og borekostnader er det imidlertid ofte mer naturlig å bore færre, men dypere borehull i jordkilden.

Sirkulasjonspumpen kan byttes ut med en større modell, selv om dette øker energiforbruket til pumpen. Nominell strømningshastighet oppnås sjelden med dypere borehull i jordkilden enn 250 m, selv med en større sirkulasjonspumpe. 45 mm Turbo kollektorer kan imidlertid monteres i dype borehull uten at det går på bekostning av strømningshastigheten.

SCENARIO
60 kW bergvarmepumper krever vanligvis en nominell strømningshastighet på ca. 3 l/s. La oss anta at den totale dybden som kreves for et varmegjenvinningsanlegg, er 1200 m. Maksimal strømningshastighet som kan oppnås i et borehull ved bruk av 40 mm kollektorer, er 0,6 l/s, noe som betyr at systemet krever minst fem borehull. Den kombinerte dybden på borehullene er dermed 5 * 240 m. Hvis systemet er basert på fire borehull som hver har en dybde på 300 m, er 2,4 l/s den totale strømningshastigheten som kan oppnås (trykktap på ca. 145 kPa). En nominell strømningshastighet på 3 l/s kan imidlertid enkelt oppnås ved hjelp av 45 mm Turbo kollektorer (et trykktap på ca. 120 kPa).
Kontakt oss MUOVITECH NORGE AS Farexvegen 21, 2016 Frogner, Norge, PHONE +47 63 88 98 00 EMAIL kontakt@muovitech.com
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE